Het Goede Doel - Haringevent

Het Goede Doel - Haringevent

Het goede doel

Als serviceclub zetten we ons met hart en ziel in voor het welzijn van kinderen. Dit heeft ertoe geleid dat er op dit moment gesprekken met de besturen van de basisscholen op Goeree-Overflakkee worden gevoerd. Samen wordt er gekeken naar welke mogelijkheden er zijn, om spelenderwijs kinderen te motiveren tot (meer) fysieke beweging. Het goede doel is dan ook:


'Kinderen in beweging.NU op Goeree-Overflakkee'

Deel deze post